NNW Grupowe

NNW Grupowe 2017-04-19T15:09:49+00:00

Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału). Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres wiekowy – do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy.

2. na wypadek śmierci członków rodziny:

 • małżonka,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.

3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,

4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,

5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • doraźnej ochrony medycznej.

6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • złamaniem kości,
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ciężką chorobą.

7. na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Również poszerzenie zakresu ubezpieczenia nie wymaga badań medycznych. Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.
Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.
Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz liczby wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka. Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

Ogólne warunki ubezpieczenia pracowniczego TYP P Plus