Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Home/Inne ubezpieczenia/Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 2017-04-19T15:03:28+00:00
Wypłacimy pieniądze, jeśli Twoje zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli Cię zabraknie w wyniku:
 • nieszczęśliwego wypadku (zdarzenia, w którym doznasz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub umrzesz),
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego (Jeśli poszkodowany ma mniej niż 30 lat. Jeżeli przekroczył ten wiek – jest to opcja za dodatkową opłatą).

W zależności od wybranej przez Ciebie opcji ubezpieczenie może działać:

 • w pracy,
 • w drodze do/ z pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (za dodatkową opłatą).

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 • Ciebie i Twojej rodziny,
 • firm i organizacji (wystarczy już grupa 5 osób),
 • osób, które są w trakcie kursu (lub w trakcie jazd doszkalających, lub zdają egzamin) na prawo jazdy,
 • każdego – bez względu na wiek.

Razem z ubezpieczeniem otrzymasz pakiet usług assistance. Zorganizujemy i opłacimy:

 • pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, np. zorganizujemy domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, zawieziemy Cię do szpitala,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domową (Jeśli w następstwie wypadku potrzebujesz pomocy w prowadzeniu domu), np. zorganizujemy Ci osobę, która posprząta lub zrobi zakupy,
 • opiekę nad dziećmi,
 • opiekę nad psami i kotami,
 • zastępstwo w podróży służbowej (Zwrócimy Ci koszty powrotu z podróży służbowej oraz koszty dojazdu Twojego zmiennika),
 • zmiennika kierowcy (Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku nie będziesz móc wrócić do domu swoim pojazdem, zwrócimy Ci koszty dojazdu Twojego zmiennika),
 • infolinię medyczną (konsultacje z lekarzem Centrum Alarmowego PZU).

Nasza oferta jest elastyczna – dostosujemy ją do Twoich potrzeb. Możesz wybrać dodatkowe opcje ochrony, które działają, gdy:

 • zachorujesz na udar, niewydolność nerek, chorobę Creutzfeldta-Jakoba, oponiaka, chorobę Parkinsona, sepsę, chorobę tropikalną, zakazisz się wirusem HIV przy transplantacji krwi, utracisz wzrok w wyniku choroby,
 • Twoje zdrowie ucierpi w wyniku zawału serca, krwotoku śródczaszkowego lub nowotworu złośliwego,
 • wykonujesz zawód medyczny lub jesteś studentem/ uczniem szkoły medycznej i doznasz zakażenia wirusowego w miejscu pracy lub praktyk,
 • zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. skoku ze spadochronem, wspinaczki wysokogórskiej, surfingu, jeździectwa), wojny lub aktów terroryzmu,
 • doznasz całkowitego trwałego inwalidztwa (całkowite trwałe inwalidztwo występuje, jeśli uszkodzenie ciała nie pozwoli Ci już nigdy pracować lub żyć samodzielnie),
 • poniesiesz śmierć w wypadku komunikacyjnym lub wypadku przy pracy (za śmierć w tych wypadkach wypłacimy dodatkowe pieniądze).

Jeśli wybierzesz dodatkową ochronę, możesz także otrzymać:

 • zwrot kosztów leczenia, naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych,
 • zasiłek dzienny (jeśli Twój pobyt w szpitalu wynosił co najmniej 7 dni lub trwały uszczerbek na zdrowiu wynosił co najmniej 15%) za każdy dzień Twojej niezdolności do pracy,
 • dietę za pobyt w szpitalu,
 • wypłatę za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu (okres rekonwalescencji równy jest połowie dni hospitalizacji,
 • pomoc finansową (jeśli trwały uszczerbek przekroczył 30%,
 • ryczałt za operację (również operację plastyczną),
 • ryczałt za pobyt na oddziale intensywnej terapii (jeśli pobyt na oddziale intensywnej terapii trwał nieprzerwanie co najmniej 48 godzin).

Najważniejsze składowe ubezpieczenia NNW:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego,
 • zasiłek dzienny,
 • dieta szpitalna,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • naprawa/zakup pomocy ortopedycznych,
 • rekonwalescencja.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków