Dieta szpitalna

Home/Inne ubezpieczenia/Dieta szpitalna
Dieta szpitalna 2017-04-19T12:58:34+00:00

Dieta szpitalna jako dodatkowa opcja do ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wypłacana jest w określonej w umowie ubezpieczenia wysokości, maksymalnie do 300 zł za jeden dzień. Przysługuje maksymalnie przez 60 dni z tytułu każdego wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym. Dieta wypłacana jest od pierwszego dnia hospitalizacji ubezpieczonego.

Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego